ارسال رایگان برای خریدهای بیش از 130 هزار تومان

دست چینی از طبیعت بکر ایران زمین

نوشته های برچسپ شده “چند نسخه طب سنتی برای درمان ضعف معده از پرخوری”

درمان ضعف معده به کمک طب سنتی

درمان ضعف معده به کمک گیاهان دارویی و طب سنتی

ضعف معده از رطوبت: برای درمان ضعف معده که در اثر رطوبت و سردی باشد باید از مصطکی، زنیان، زنجبیل و دارفلفل استفاده کرد. ضمنا می توانید شش نخود زعفران و 2 گرم مرمکی، زرآوند و قسط شیرین از هر کدام 5 گرم، ریوند چینی، دارچین و اذخرمکی از هر کدام 10 گرم، عصاره ی شیرین بیان و انیسون از هر کدام 20 گرم و تخم کرفس 30 گرم همه را نرم بسایید و قبل از هر غذا یک قاشق شربت خوری از آن را با آب میل کنید.

ادامه مطلب
X