ارسال رایگان برای خریدهای بیش از ۱۰۰ هزار تومان

دست چینی از طبیعت بکر ایران زمین

نوشته های برچسپ شده “درمان تورم دیسک ها به کمک گیاه دارویی”

درمان تورم دیسک ها به کمک طب سنتی

برای درمان تورم دیسک ها بین مهره های ستون فقرات باید مردار سنگ را بسایید و با زفت، سغز، موم، روغن زیتون مخلوط کنید و بر موضع بمالید. همچنین می توانید مرمکی، مقل ارزق، کندر، اوشق، سکبینج، انقوزه، صبر زرد، سورنجان و عاقرقرها، همه را نرم بکوبید و با مقداری سرکه و مقداری گلاب مخلوط کنید و بر موضع بمالید.

در ادامه چند نسخه طب سنتی برای درمام تورم دیسک ها را مطالعه می کنید

ادامه مطلب
X