نمایش یک نتیجه

  • 134.250 تومان

    گل ساعتی گیاه بومی ایران نبوده و به همین دلیل اطلاعات حقیقی از خواص این گیاه در طب سنتی ایرانی وجود ندارد. با این حال در طب نوین مزایای بسیاری از مصرف بهینه گل ساعتی ذکر شده است که می تواند نقش به سزایی برای درمان طبیعی و گیاهی برخی از مشکلات داشته باشد.