نمایش یک نتیجه

  • 60.050 تومان

    ریوند چینی به شکل قطعاتی است مدور به رنگ زرد چرک و خیلی سخت، طعم آن تلخ و زیر دندان به شدت صدا می دهد. رنگ زرد آن پس از کوبیدن نارنجی می شود. ریوند چینی به طور گسترده در طب سنتی چینی استفاده می شود. ریوند برای مدیریت بیماری های گوارشی و اختلالات عملکرد کلیه و برای درمان هیپرلیپیدمی و سرطان مورد مطالعه قرار گرفته است.