نمایش یک نتیجه

  • 24.750 تومان

    چهار تخمه حتما باید با تناسب مناسبی از قدومه، بارهنگ، سپستان و به دانه ترکیب شده باشد تا بتواند بهترین تاثیر را برای درمان سرفه، گلودر، سرماخوردگی و سایر مشکلات داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی های چهارتخمه عطارین ترکیب به اندازه و مناسب این چهار گیاه بی نظیر با یکدیگر است که آن را نسبت به سایر رقبا  متمایز نموده است.