نمایش یک نتیجه

  • 29.250 تومان

    کسانی که از خوردن خرما به دلیل شیرینی زیاد آن اجتناب می کنند بهتر است نوع ربی آن را امتحان کنند. چرا که شیرینی کمتری دارد و دارای طعمی خاص است. عادت به استفاده از خرما به همراه چای می تواند ما را از عادت به خوردن قند و شکر رها کند تا خود را از مضرات استفاده از آن ها در امان نگهداشته و از خواص بی نظیر خرما بهره مند شویم.