نمایش یک نتیجه

  • 27.300 تومان

    از دانه های مغزی شنبلیله در طول دوره نقاهت برای تحریک افزایش وزن، به ویژه در بی اشتهایی داده می شود. اثر آرام بخشی دانه های شنبلیله آن را دارویی موثر و با ارزش برای درمان ورم معده و زخم معده می سازد.