ارسال رایگان برای خریدهای بیش از 130 هزار تومان

دست چینی از طبیعت بکر ایران زمین

پستان

درمان گیاهی و سنتی ورم پستان

برای رفع ورم پستان گل ختمی را بکوبید و سپس در کمی آب بپزید و به صورت یک خمیر آنرا تهیه کنید و بر محل مورد نظر بمالید. همچنین می توانید کمی عدس را کوبیده و با برگ کلم قمری کوبیده و بر محل مورد نظر بمالید و جاله بدانید که می توانید آرد جو را با کمی سرکه سیب به شکل خمیر تهیه کرده و بر محل مورد نظر بمالید.

ادامه مطلب
X