ارسال رایگان برای خریدهای بیش از 130 هزار تومان

دست چینی از طبیعت بکر ایران زمین

مشکلات جسنی

درمان ناتوانی جنسی مردان در طب سنتی

درمان ناتوانی جنسی مردان در طب سنتی: ناتوانی جنسی به علل مختلف ممکن است ایجاد شود که عبارتند از:

  1. در اثر سردی هوا یا سرماخوردگی
  2. در اثر زور ورزی و بلند کردن اشیای سنگین یا کارهای سخت
  3. در اثر افتادن یا پریدن از ارتفاعات بر زمین
  4. در اثر وارد شدن ضربه به کمر
  5. شهوت رانی زیاد که دلیل اصلی و اولیه ضعف کمر است که باعث ضعف اعاب هم خواهد شد.
ادامه مطلب
تقویت باء پیرمردان به کمک طب سنتی

اگر سن شما زیاد است و هنوز تحلیل نرفته اید و می توانید گه گاهی شهوت رانی کنید، برای تقویت باء می توانید صبر زرد، صبر سیاه، غاریقون، هل قراب، تخم شوید، تخم هویج، تخم زردک، زعفران، حب القار، مصطکی رومی، هلیله سیاه، پره های گل سرخ، سنبل الطیب، هل سفید، میخک، سورنجان، نبات لاهوری، سنامکی، جنطیانای رومی، کلمبو، زیره ی سبز، زیره ی سیاه، کندر، سیاه تخمه، تخم کرفس، قولنجان و زنجبیل را به میزان مساوی نرم بسایید و در آب هویج مانند خمیرش کنید.

ادامه مطلب
دلایل سستی کمر و درمان به کمک طب سنتی

برای درمان سستی کمر تخم کرفس را با نخود و شکر بکوبید و مثل قائوت بخورید و خوردنی هایی مانند زعفران و پیاز بیشتر مورد استفاده قرار دهید. اگر سستی کمر به علت شهوت رانی زیاد باشد باید بابونه، شوید خشک، آویشن شیرازی، بادیان، زنیان و زیره ی سبز را به میزان مساوی و با هم وزن همه آنها نبات، نرم بسایید و در طول روز سه بار به نوبت بخورید.

 

 

ادامه مطلب
توصیه طب سنتی برای تقویت هوس های جنسی

برای افزایش هوس های جنسی باید از خوردن برگ گشنیز، تخم گشنیز و رازیانه پرهیز کنید و تخم شاهی را با زرده ی تخم مرغ نیم پز بخورید. در ادامه این مطلب مطالعه می کنید نمونه ای از چند نسخه طب سنتی برای درمان و افزایش میل جنسی در فروشگاه اینترنتی عطارین.

نسخه طب سنتی برای افزایش میل جنسی

  • ریشه ی آفتاب گردان را پس از کوبیدن، خمیر کرده و بر کمر ضماد کنید.
ادامه مطلب
افزایش شهوت آقایان به کمک طب سنتی

افزایش شهوت آقایان به چه صورت انجام می شود؟ اگر میل دارید شهوت زیاد شود باید 25 گرم خولنجان را بسایید و با 40 گرم شیر تازه بجوشانید و بخورید. همچنین تخم ترب، تخم زردک، عود خام، از هر کدام پنج مثقال و قدری کرفس و 16 نخود مصطکی را نرم بسایید و با سه برابر آنها عسل مخلوط کنید و هر روز کمی از آن بخورید.

در ادامه چند نسخه طب سنتی برای افزایش میل جنسی آقایان مطالعه می کنید

  • صبح ناشتا شلغم را با گوشت بخورید یا با شلغم و گوشت آش بپزید و بخورید و یا این که هر روز شلغم را در خمیر بگیرید و در تنور و یا فر بپزید و بخورید.
ادامه مطلب
درمان زود انزالی به کمک طب سنتی

نسخه های شفابخش طب سنتی برای درمان زود انزالی: برای درمان زود انزالی باید مصطکی، کندر، بلوط، گلنار، سیاه دانه، زیره ی سیاه، زیره ی سبز، همه را نرم بکوبید و با دو برابر وزن همه ی آن ها عسل مخلوط کنید و به تدریج میل نمایید. همچنین می توانید صمغ عربی، بذرالبنج، زعفران، دارچین از هر کدام ده گرم، مصطکی رومی و سنبل الطیب از هر کدام بیست گرم، و مغز تخم زبان گنجشک 30 گرم، همه را نرم بسایید و بعد با 500 گرم عسل مخلوط کنید.

ادامه مطلب
کم کردن شهوت و میل جنسی مردان به کمک طب سنتی

کم کردن میل جنسی مردان: اگر می خواهید میل جنسی خود را کاهش دهید تا شهوت باعث آزارتان نشود باید بیشتر از خوراکی هایی استفاده کنید که میل جنسی را کم می کند، مانند انار، عدس، جو، ماءالشعیر، سماق، غوره، سرکه، تخم خرفه، کاهو، تخم کاهو، برگ شوید، تخم شوید، بذرالنج، تخم برزک، روغن برزک، تخم کاسنی، ریواس، شیرخشت، قهوه، کافور، آب دم کرده ی سداب، آب جوشانده ی گل نیلوفر و عرق کاسنی

کم کردن نیروی جنسی مردان: خوراکی هایی که نیروی جنسی را کاهش می دهند عبارتند از سداب، ارزن، کرویا، پودینه، رازیانه، شوید، گشنیز، شاه دانه، مرزنجوش، عدس، کاهو، خرفه، تربد، کافور، ریشه ی اسپرزه، کدو، قهوه، کاسنی، تاج ریزی، نیلوفری، ترشیجات، آب سرد، مدرات بول و مدرات عرق.

ادامه مطلب
X