ارسال رایگان برای خریدهای بیش از ۱۰۰ هزار تومان

دست چینی از طبیعت بکر ایران زمین

ستون مهره ها

درمان تورم دیسک ها به کمک طب سنتی

برای درمان تورم دیسک ها بین مهره های ستون فقرات باید مردار سنگ را بسایید و با زفت، سغز، موم، روغن زیتون مخلوط کنید و بر موضع بمالید. همچنین می توانید مرمکی، مقل ارزق، کندر، اوشق، سکبینج، انقوزه، صبر زرد، سورنجان و عاقرقرها، همه را نرم بکوبید و با مقداری سرکه و مقداری گلاب مخلوط کنید و بر موضع بمالید.

در ادامه چند نسخه طب سنتی برای درمام تورم دیسک ها را مطالعه می کنید

ادامه مطلب
درمان درد ستون فقرات به کمک طب سنتی

درد ستون فقرات یا مهره های پشت مربوط به عوامل متعددی است از جمله: ضربه ها، ورم ها، تغییرات مهره ها در اثر فشار خارجی یا داخلی روی مهره ها، تورم یا جا به جایی و یا تغییر مکان دیسک ها، دست اندازه های بدخیم سایر اعضا روی مهره های پشت، روییدن استخوان های اضافی روی لبه ی مهره ها یا خوردگی آن ها، سنگینی وزن، بیماری های زنان از انواع دستگاه تناسلی، اداری و بسیاری عوامل دیگر که می توانند به علت فشار روی تنه یا شاخه های عصب سیاتیک درد ایجاد کنند.

ادامه مطلب
علت درد ستون فقرات و درمان به کمک طب سنتی

درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددی می باشد که به برخی از آنها به طور مختصر عبارت اند از، ضربه ها، ورم ها، تغییرات مهره ها در اثر فشار خارجی یا داخلی روی مهره ها، تورم یا جا به جایی و یا تغییر مکان دیسک ها، دست اندازی های بدخیم سایر اعضا روی مهره های پشت، خوردگی یا روییدن استخوان های اضافی روی لبه ی مهره ها، سنگینی وزن، بیماری های زنانه از نوع دستگاه تناسلی و ادراری و بسیاری عوامل دیگر که می تواند به علت فشار روی تنه یا شاخه های عصب سیاتیک درد ایجاد کند.

ادامه مطلب
X