ارسال رایگان برای خریدهای بیش از ۱۰۰ هزار تومان

دست چینی از طبیعت بکر ایران زمین

رگ های بدن و فشار خون

با درمان های گیاهی فشار خون بیشتر آشنا شوید

با درمان های گیاهی فشار خون بیشتر آشنا شوید: فشار خون ناشی از این میشود که بعضی از شریان ها که از قلب می گذرند یا یکی از آن ها را جرم می گیرد. جرمی که درون لوله های شریان را می گیرد شبیه به جرمی است که در داخل سماور و کتری بر اثر جوشش آب و ته نشین شدن املاح و مواد داخل آن به وجود می آید. این جرم درون شریان قلب سرخ رنگ می باشد اما سفت است و چون لوله ی شریان را تنگ می کندبه ناچار خون باید با فشار قوی تر از شریان بگذرد و در نتیجه بر روی قلب که تلمبه ای برای عبور دادن خون از بدن است فشار می آید.

ادامه مطلب
X