نسخه های گیاهی تقویت اعصاب با طب سنتی

نسخه های گیاهی تقویت اعصاب با طب سنتی

اگر میل دارید اعصاب خود را تقویت کنید در این مطلب نسخه های گیاهی تقویت اعصاب با طب سنتی را با دقت مطالعه کنید.

نسخه های گیاهی تقویت اعصاب با طب سنتی
نسخه های گیاهی تقویت اعصاب با طب سنتی

نسخه های گیاهی و خانگی تقویت اعصاب

  • هر روز 10 عدد مغز بادام شیرین را خیسانده و پوست کنید و بخورید.
  • عاقرقرها، سیاه دانه، قسط، فلفل، دارفلفل، وج، برگ سداب، حب القار، شیطرجف صمغ انجدان، زرآورندف مدحرج و خردل سفید از هرکدام یک مثقال بکوبید و بعد با دو برابر همه ی آن ها عسل مخلوط کنیدو روزی سه بار هر مرتبه به اندازه ی یک فندق از آن را بخورید.
  • هلیله ی سیاه، پوست هلیله ی زرد، آمله ی مقشر و بسبایج از هر کدام 2 مثقال، افتیمون شامی، اسطوخدوس هندی از هر کدام 5 مثقال را نرم بکوبید و با دوبرابر وزن همه ی آن ها عسل مخلوط کنید و روزی سه بار هر مرتبه به اندازه ی یک پسته از آن را بخورید.
  • گل محمدی، سنبل الطیب، عودبلیسان، اسارون، دارچین و مصطکی از هر کدام 2 مثقال، صبر زرد یک مثقال، آن ها را نرم کرده و در یک لیوان عسل مخلوط کرده و به مرور و هر روز به اندازه یک فندق از آن را میل کنید.
  • افتیمون شامی، قاریقون، پوس هلیله ی زرد، هلیله ی سیاه، آمله ی مقشر، عاقرقرها، عودالصلیب، ریشه ی انجبار و ریوند چینی از هر کدام 2 مثقال، بسایید بد با دو برابر وزن آن ها عسل مخلوط کنید و هر روز صبح و عصر و در هر مرتبه به اندازه ی یک فندق از آن ها بخورید.
  • فقط یک مرتیه و یک قاشق چای خوری گل طاووسی را در یک لیوان آب جوش بریزید و در سه نوبت، هر بار یک سوم از آب آن را بخورید.
  • جوز بواف بسباسه، دارین، فلفل سیاه، سعد، سنبل و آمله ی مقشر را ساییده و با شکر مخلوط کنید و روزی سه قاشق چای خوری از آن را صبح، ظهر و شب بخورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *