درمان ضعف معده به کمک طب سنتی

درمان ضعف معده به کمک طب سنتی

درمان ضعف معده به کمک گیاهان دارویی و طب سنتی

ضعف معده از رطوبت: برای درمان ضعف معده که در اثر رطوبت و سردی باشد باید از مصطکی، زنیان، زنجبیل و دارفلفل استفاده کرد. ضمنا می توانید شش نخود زعفران و 2 گرم مرمکی، زرآوند و قسط شیرین از هر کدام 5 گرم، ریوند چینی، دارچین و اذخرمکی از هر کدام 10 گرم، عصاره ی شیرین بیان و انیسون از هر کدام 20 گرم و تخم کرفس 30 گرم همه را نرم بسایید و قبل از هر غذا یک قاشق شربت خوری از آن را با آب میل کنید.

ضعف معده از خلط گرایی: اگر ضعف معده از خلط گرایی باشد مربای هندوانه موثر خواهد بود

ضعف معده از حرارت: برای برطرف کردن ضعف معده که از گرمی و حرارت باشد باید از به، سماق، آب لیمو، تمرهندی یا آب تمرهندی و لعاب اسپرزه استفاده کنید.

درمان ضعف معده به کمک طب سنتی

چند نسخه طب سنتی برای درمان ضعف معده از پرخوری

در خصوص درمان ضعف معده که در اثر زیاده روی در مصرف غذا باشد، رژیم انگور بهترین روش درمان خواهد بود. بدین طریق که هر روز به جای صبحانه انگور فراوان بخورید و تا ظهر هیچ چیز دیگری میل نکنید. برای درما می توانید 50گرم اگیر ترکی را بسیار نرم بکوبید، بعد با مقداری عسل مخلوط کنید و در جایی نسبتا گرم نگه دارید و پس از مدتی ماندن هر صبح، ظهر و شب  بعد از غذا یک قاشق شربت خوری میل کنید.

  • اسارون، سنبل خطایی، مصطکی، زعفران، تباشیر هندی، دارچین، آذخرمکی، قسط شیرین، تخم گشوث، تخم کرفس، تخم کاسنی، زرآوند طویل، قرنفل، حب بلیسان، هیل قراب و عود هندی همه را به نسبت مساوی مخلوط و هم وزن همه انها گل محمدی اضافه کنید و نرم بسایید، بعد با عسل مخلوط کنید همه روزه صبح، ظهر و شب قبل از هر غذا یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.
  • زنجبیل، آمله ی مقشر، پوست هلیله ی زرد، پوست هلیله ی کابلی و هلیله ی سیاه از هر کدام 10 گرم، شقاقل، بهمن سرخ، بهمن سفید و تودری سرخ و سفید از هر کدام 20 گرم، مغز تخم زبان گنجشک 40 گرم، همه را بسیار نرم بکوبید، بعد کنجد، مغز بادام شیرین و مغز پسته ی خام از هر کدام 200گرم را نرم بکوبید و با یک کیلو عسل مخلوط و هر روز صبح، ظهر و شب و هر بار یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *