درمان زود انزالی به کمک طب سنتی

درمان زود انزالی به کمک طب سنتی

نسخه های شفابخش طب سنتی برای درمان زود انزالی: برای درمان زود انزالی باید مصطکی، کندر، بلوط، گلنار، سیاه دانه، زیره ی سیاه، زیره ی سبز، همه را نرم بکوبید و با دو برابر وزن همه ی آن ها عسل مخلوط کنید و به تدریج میل نمایید. همچنین می توانید صمغ عربی، بذرالبنج، زعفران، دارچین از هر کدام ده گرم، مصطکی رومی و سنبل الطیب از هر کدام بیست گرم، و مغز تخم زبان گنجشک 30 گرم، همه را نرم بسایید و بعد با 500 گرم عسل مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید.

درمان زود انزالی به کمک طب سنتی

در ادامه چند نسخه دیگر طب سنتی برای درمان زود انزالی را مطالعه می کنید

  • 10 گرم میخک، 20 گرم کندر خوراکی . 200 گرم شکر را با هم مخلوط کنید و نرم بسایید، بعد 50 گرم دانه ی اسفند سالم و نکوبیده را با آنها مخلوط کرده و هر شب یک قاشق شربت خوری از آن را بدون جویدن میل کنید.
  • زعفران، فلفل سیاه، عود هندی و میخک از هر کدام بیست گرم، همه را نرم بسایید و بعد با 500 گرم عسل مخلوط کنید و صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.
  • دو نیم گرم زعفران، 10 گرم زنجبیل و 100 گرم شکر، همه را مخلوط کرده و نرم بسایید سپس با 250 گرم عسل ترکیب کنید و صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن میل کنید.
  • تخم زردک و تخم شاهی را به نسبت مساوی نرم بسایید و صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق غذاخوری از آن را کفلمه کنید.
  • آب کافور را به آلت تناسلی بمالید و یا آلت را در آب کافور قرار دهید.
  • آب جوشانده ی سعد کوفی یا آب جوشانده ی میخک یا آب جوشانده ی کبابه ی چینی یا آب جوشانده ی عاقرقرها یا آب جوشانده ی عود هندی را بر آلت تناسلی بمالید و یا همه ی داروهای فوق را با هم مخلوط کنید و بجوشانید و از آب آن به طور مالیدنی استفاده کنید.
  • تخم میوه درخت کاج، دارچین، هل قراب، قرنفل، گل محمدی، مشک و صندل سفید از هر کدام 10 گرم همه را مخلوط کرده و بسایید و بعد با 500 گرم عسل ترکیب کنید و صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.
  • بلوط، گلنار فارسی، سیاه دانه، کندر خوراکی، زیره ی سبز، زیره ی سیاه را به نسبت مساوی نرم بکوبید و با عسل مخلوط کنید و روزی سه قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید.
  • زعفران، فلفل سیاه، قرنفل و عود از هر کدام 20 گرم، همه را نرم بسایید و با 500 گرم عسل مخلوط کنید. هر روز صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *