درمان تورم دیسک ها به کمک طب سنتی

درمان تورم دیسک ها به کمک طب سنتی

برای درمان تورم دیسک ها بین مهره های ستون فقرات باید مردار سنگ را بسایید و با زفت، سغز، موم، روغن زیتون مخلوط کنید و بر موضع بمالید. همچنین می توانید مرمکی، مقل ارزق، کندر، اوشق، سکبینج، انقوزه، صبر زرد، سورنجان و عاقرقرها، همه را نرم بکوبید و با مقداری سرکه و مقداری گلاب مخلوط کنید و بر موضع بمالید.

درمان تورم دیسک ها به کمک طب سنتی

در ادامه چند نسخه طب سنتی برای درمام تورم دیسک ها را مطالعه می کنید

  • جوزبویا، سورنجان، خولنجان، زنجبیل، دارچین، قرنفل، فلفل سیاه و شوید خشک را به نسبت مساوی مخلوط کنید و نرم بسایید بعد با روغن گل محمدی یا روغن کنجد مخلوط کنید و بر موضع بمالید.
  • مقل ازرق، مصطکی رومی، کندر، صبر سقوطری، مرمکی، زاج سبز، قردمانا، نشادر، راتیانج، گل ارمنی، فرفیون، سغز، اوشق، ابهل، انجره، شهم حنظل، اذخرمکی، کشمش کولیان، حب السلاطین، سورنجان مصری، تخم شنبلیله، زرآوند مدهرج، عود بلیسان، سعد کوفی، افسنتین، عاقرقرها، فلفل سیاه، دارو فلفل و بوزیدان همه را به نسبت مساوی نرم بسایید بعد با موم زرد و روغن زیتون یا روغن کنجد حل کنید و بر محل ضماد کنید. ( کشمش کولیان باید جداگانه کوبیده شود و سغز نیز کوبیده نمی شود که باید با گرم کردن مخلوط شود )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *